Ekstraordinært årsmøte

Styret i Kristiansund Fjellklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte 17.02.19 kl 19.00 på Kaffebrenneriet Patrick Volckmar.

Lokale initiavtakere har sammen med Buldrehallen Ålesund prosjektert et nytt klatreanlegg i Kristiansund. Det er prosjektert som et buldreanlegg primært, med muligheter for kursvegg med tauklatring. Aktuelt lokale er tilgjengelig på Løkkemyra. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2019.

Initiativtakerne har tatt kontakt med Kristiansund Fjellklubb med ønske om at klubben går inn som deleier i dette anlegget. De signaliserer at anlegget vil bli realisert uavhengig om klubben velge å investere, men at de har et stort ønske om at Fjellklubben blir med som en aktiv eier.

Styret i Fjellklubben har behandlet saken og innstilt ekstraordinært årsmøte til å stemme for at klubben går inn som investor. Vi ber om at alle betalende medlemmer møter for å avgi sin stemme.

Agenda:
– Innkalling
– Presentasjon av prosjektet fra initiativtakere, taletid 10 min
– Presentasjon av innstilling fra styret, taletid 10 min
– Debatt, taletid 2 min
– Definisjon av beslutningsrammer
– Avstemming