Formannskapet i Kristiansund kommune behandlet i dag saken angående Fjellklubbens søknad om kommunal lånegaranti for investeringen i nytt klatresenter. Møtet ble streamet på kommune-TV og Fjellklubben styre fulgte tett med i saksbehandlingen.

I saksdokumentene til møtet innstilte kommunaldirektøren å avslå søknaden. Dette var i hovedsak begrunnet med at kommunen ikke burde ta på seg ytterligere gjeldsbelastning. På bakgrunn av dette hadde Fjellklubbens styre presisert til formannskapet at det forelagte budsjettet er konservativt sammenliknet med tilsvarende anlegg, og at Fjellklubben vurderer at kommunens risiko som garantist er liten. I saksdiskusjonen fremla kommunaldirektøren disse opplysningene, og saksbehandler Mortensen presiserte også at kommunens garantiansvar ville minke når spillemidler og momskompensasjon ble tilbakebetalt.

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) innledet saken ved å skryte over prosjektet som fremlagt, og fremmet i den forbindelse et alternativt forslag om å godta søknaden om lånegaranti. Ralph Herter (MDG) argumenterte for at klatresenteret vil kunne ha stor betydning i forhold til studiemiljø og befolkningsvekst. Det var mange som ønsket ordet i saken og Linda Høvik (NMP), Berit Tønnessen (Ap), Henrik Stensønes (Sp), Stig Anders Ohrvik (NMP) og Stein Kristiansen (Rødt) argumenterte alle positivt om prosjektet. Torbjørn Sagen (H) var den eneste som uttrykte bekymring om å inngå lånegaranti, og betegnet et positivt vedtak som «gambling». Ingen andre representanter støttet seg til denne betegnelsen.

Ved votering ble søknaden om kommunal lånegaranti enstemmig godkjent.

Vedtaket utgjør nok en milepæl i realiseringen av nytt klatresenter. Styret jobber nå aktivt videre for å sikre ferdigstillelse innen høsten 2021.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies) for å forbedre innholdet til brukerne, samt til statistikkformål. Ved å benytte nettsiden godtar du dette.