Korona-pandemien medfører en rar hverdag for alle. For klatrere har det medført stenging av klatreanlegg, og Klatreforbundet har også frarådet klatring ute.

I starten av pandemien tok styret i Kristiansund Fjellklubb en beslutning om å holde Hula stengt inntil videre. Vi er nå inne i en periode hvor smitteveiene er noe mer avklart, men ut fra gjeldende råd fra helsemyndigheter og sentrale forbund er det fortsatt ikke aktuelt å åpne Hula for aktivitet. Lokalet er lite og vi kan vanskelig styre antall personer til stede, i tillegg er de hygieniske forholdene utfordrende. Styret har derfor valgt å holde lokalet stengt fortsatt, foreløpig på ubestemt tid. Det medfører også en stopp på all kursvirksomhet, både inne og ute.

På den positive siden har det i mellomtiden vært gjort en formidabel dugnadsinnsats av noen av våre mest ivrige. Med Hulekomitéen i spissen er det satt opp et flunkende nytt 25 graders moonboard i tillegg til 40-graderen vi allerede har. Dette vil være klart til bruk inkludert nye tjukkaser når smittesituasjonen tillater åpning igjen. Old Boys Team har satt noen nye toppanker på Svadaveggen samt annet velkomment vedlikeholdsarbeid på utefelt. På Bremsnes er det kommet til to nye boltelinjer på Kuveggen.

For øvrig har det vært godvær og vi ser at en god del har begynt å benytte klatrefeltene ute. Det er viktig at man unngår å oppsøke felt dersom man er i karantene eller har symptomer som kan tyde på covid-infeksjon. Dersom man klatrer må man overholde de gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene, det vil si å holde nødvendig avstand  (> 2 m) og unngå større grupper. Det vil i praksis si at tauklatring helst skjer med de du oppholder deg tett med til vanlig.

Årsmøte

Årsmøtet i klubben ble utsatt på bakgrunn av pandemien. Norges idrettsforbund har utsatt fristen for avholdelse av årsmøtet til ut året, og har åpnet for alternative måter å gjennomføre det på. Styret ser nå på disse mulighetene og vi håper å kunne innkalle til nytt årsmøte innen kort tid.

Nyvegg

Styret har det siste året jobbet mye med prosjektet for å oppgradere innendørsfasilitenene i Kristiansund. Vi har vært aktiv i den kommunale prosessen mot ny idrettshall på Atlanten, og har hatt flere mediesaker i forbindelse med dette. Vi ser at denne prosessen tar lang tid, og styret jobber dermed parallellt med å kartlegge aktuelle lokaler hvor man raskere kan etablere et bedre tilbud enn vi har i dag. Dette er noe vi vil presentere på årsmøtet som planlegges i nærmeste fremtid.

Vi håper alle medlemmene har forståelse for de tiltak som klubben har sett seg nødt til å gjennomføre denne tiden. Vi gleder oss enormt til pandemien dabber av og vi kan gjennopppta normal aktivitet både ute og inne. Vi savner dere!

Mvh Styret

Categories: Klubb

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies) for å forbedre innholdet til brukerne, samt til statistikkformål. Ved å benytte nettsiden godtar du dette.