Magnus

Oppdateringer rundt årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 ble først planlagt til slutten av mars, men ble utsatt på bakgrunn av den gryende koronapandemien. I slutten av april fastsatte styret ny dato for årsmøtet: 28. mai kl 18.00. Dette ble i utgangspunktet planlagt å arrangeres i form av et digitalt møte via Microsoft Teams, men ut fra de siste oppdateringene rundt smittervernstiltak i samfunnet ser vi at vi likevel kan organisere årsmøtet som et fysisk møte.

Årsmøtet vil altså bli avholdt på allerede planlagt tidspunkt, 28. mai kl 18.00, men avholdes i Bystyresalen på Rådhuset.

Dette lokalet er stort nok til at gjeldende smittevernstiltak kan holdes i hevd. Dette innebærer at alle oppmøtte skal registreres og at alle holder minst 1 m avstand. Smittevernansvarlig for kvelden vil være Mari Sandbakk.

Under ligger aktuelle dokumenter til årets årsmøte:

Posted by Magnus in Klubb

Innkalling til årsmøte 2020 (ny dato!)

OPPDATERT 28.04.20: Ny dato. Møtet blir arrangert som digitalt video-møte via Microsoft Teams.

Til medlemmene i Kristiansund Fjellklubb

Kristiansund, 25.04.2020

Innkalling til årsmøte i Kristiansund Fjellklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansund Fjellklubb. 

Årsmøtet avholdes torsdag 28. mai 2020 kl 18.00Microsoft Teams-møte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.03.2020 på e-post stigjk@gmail.com. Det er ønskelig at man bruker forslagsmalen som finnes her på våre nettsider og som vedlegg til innkalling per e-post.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.kristiansundfjellklubb.no/dokumenter). Link til video-møte på Microsoft Teams vil også bli sendt ut senere.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kristiansund Fjellklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kristiansund Fjellklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kristiansund Fjellklubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Stig Kanestrøm kontaktes på e-post stigjk@gmail.com eller telefon 988 53 733.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

 

Vedlegg:

Årsmøte 2020 - Forslagsskjema

Posted by Magnus in Klubb

Gratis sikringskurs i vinterferien!

Kristiansund Fjellklubb er alltid interessert i å få flere unge inn i klatresporten. Med støtte fra våre samarbeidspartnere kan vi tilby et GRATIS BRATTKORTKURS i vinterferien, for personer i alderen 16-25 år. Hula er kun så stor som den er, så vi har et maks antall på 12 deltakere. Påmelding er åpent for alle, men ved stor interesse forbeholder klubben retten til å prioritere plassene. 

Program:

Torsdag 20. Februar kl 17-21: Del 1 (topptaukurs)

Fredag 21. Februar kl 17-21: Del 2 (ledkortkurs)

Send din påmelding til stigjk@gmail.com !

Posted by Magnus in Arrangementer
Friluftsskole på Bremsneshatten

Friluftsskole på Bremsneshatten

Som mange ganger tidligere arrangerte Friluftsrådet i Møre og Romsdal friluftsskole for ungdom i høstferien. En av dagene var satt av til klatring på Bremsneshatten, hvor Fjellklubben stilte med instruktører og utstyr.

De aller fleste prøvde seg i veggen, og det med bravur! Vi takker Friluftsrådet for samarbeidet og gleder oss til å bidra til nye aktiviteter i skoleferiene som kommer!

Posted by Magnus in Arrangementer

Hula åpner for høsten 2019

Hula åpner nå for høsten 2019, og under ser du sesongens vaktliste. Du finner den også under fanen Hula i toppmenyen.

Posted by Magnus in Ukategorisert

Lanseringsfest for ny fører

Det er med uendelig stor glede at vi kan presentere den splitter nye klatreføreren “Klatring i Kristiansund og omegn”!
For å feire begivenheten arrangerer vi en skikkelig fest i Hula 29. mars! Det blir selvfølgelig også anledning til å sikre seg et eller flere eksemplarer av boka.

Føreren vil fra lanseringsdagen også bli tilgjengelig for salg på vår nettside, i lokale butikker, samt utvalgte butikker og nettbutikker i det ganske land.

Den forrige føreren ble lansert i 2004. Opplaget ble utsolgt for mange år siden og det har ikke vært aktuelt å gi ut denne på nytt. Våren 2018 startet derfor arbeidet med å utarbeide en helt ny klatrefører. Magnus Thue Stokstad og Anna Ervik Johnsen har fungert som redaksjon og står bak brorparten av innhold, design og foto. Arbeidet har vært dugnadsbasert og all inntekt fra salget av føreren går tilbake til Kristiansund Fjellklubb.

Den nye «Klatring i Kristiansund og omegn» omfatter 13 klatrefelt med totalt 341 sommerklatreruter. Dette inkluderer alt fra populære sportsklatrefelt som Kvitnes og Bremsneshatten til sjønær fjellklatring på Tustna. I tillegg har vi laget et kapittel for ekte skjærgårdsalpinister: en samling av 49 vinterlinjer fra Stabblandet i nordøst til Batnfjord i sørvest.

For å feire begivenheten inviterer vi til et heidundrende kalas i Hula! Vi kan foreløpig friste med følgende (men det er stor fare for at det blir enda flere godbiter…):

– Bobler i glasset (ta med egen drikke utover det)
– Presentasjon av føreren v/Magnus og Anna
– Innlegg av Øyvind Vadla
– Opptil 2 poser potetgull
– Klatrequiz
– Diskolys
– Twister
– Musikk av dansbar karakter
– Enda flere røverhistorier av Øyvind Vadla

Posted by Magnus in Klatrefører

Årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte i Kristiansund fjellklubb

 

Tid: torsdag den 28. mars. Kl. 19

Sted: Bystyresalen på rådhuset.

OPPDATERT: Agenda og aktuelle vedlegg til årsmøtet ligger publisert under dokumenter.

Agendaen vil i hovedsak bestå av vanlige årsmøtesaker, men det er også mulig å melde inn saker til årsmøte. Saker til årsmøtet må være meldt inn til styret senest den 15.mars (2 uker før møte) 

Saker kan sendes inn til post@kristiansundfjellklubb.no

 Endelig agenda vil bli publisert senest en uke før møtet på våre hjemmesider. www.kristiansundfjellklubb.no

Vi minner om at kriteriene for å ha stemmerett, og være valgbar:
– Personen må være fylt 15 år, 
– Vært medlem av idrettslaget i minst én måned
– Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
– Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

Posted by Magnus in Ukategorisert

Møte med stort engasjement

Styret i Kristiansund Fjellklubb inviterte 17. februar til ekstraordinært årsmøte. Dette skyldes at klubben på kort varsel og frist, fikk tilbud om å bli deleier i et kommersielt buldreanlegg i byen. Møtet hadde stor oppslutning og engasjementet var herlig!I utgangspunktet var agenda for møtet å stemme over styrets innstilling til å ta del i anlegget. Men i presentasjonen fra initiativtakere kom det opp helt ny informasjon som gjorde at styret valgte å trekke sin innstilling. Det ble derfor ikke stemt over saken.

Styret ser fortsatt behovet for å bedre innendørsfasilitetene mens prosjekteringen av tauvegg på Atlanten går sin gang. Det er mange aktuelle muligheter, og temaet vil bli tatt opp på nytt på ordinært årsmøte torsdag 28. mars.

Under møtet ble det påpekt at tidligere møtereferater ikke har vært tilgjengelig for medlemmene. Vi har nå opprettet en ny side på nettsiden hvor vi fortløpende vil laste opp referater. Denne finner du under menyfanen “Klubb”.

Posted by Magnus in Ukategorisert

Ekstraordinært årsmøte

Styret i Kristiansund Fjellklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte 17.02.19 kl 19.00 på Kaffebrenneriet Patrick Volckmar.

Lokale initiavtakere har sammen med Buldrehallen Ålesund prosjektert et nytt klatreanlegg i Kristiansund. Det er prosjektert som et buldreanlegg primært, med muligheter for kursvegg med tauklatring. Aktuelt lokale er tilgjengelig på Løkkemyra. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2019.

Initiativtakerne har tatt kontakt med Kristiansund Fjellklubb med ønske om at klubben går inn som deleier i dette anlegget. De signaliserer at anlegget vil bli realisert uavhengig om klubben velge å investere, men at de har et stort ønske om at Fjellklubben blir med som en aktiv eier.

Styret i Fjellklubben har behandlet saken og innstilt ekstraordinært årsmøte til å stemme for at klubben går inn som investor. Vi ber om at alle betalende medlemmer møter for å avgi sin stemme.

Agenda:
– Innkalling
– Presentasjon av prosjektet fra initiativtakere, taletid 10 min
– Presentasjon av innstilling fra styret, taletid 10 min
– Debatt, taletid 2 min
– Definisjon av beslutningsrammer
– Avstemming

Posted by Magnus in Ukategorisert